सर्वोत्तम अपंग कर्मचारी पुरस्कार- २००७

Marathi

२००७ मध्ये मुंबईतील गोदावरी बायोरिफायनरीजला सर्वोत्तम अपंग कर्मचारी पुरस्कार देण्यात आला.

Award Image: 
Category: