राज्य निर्यात एक्सलन्स पुरस्काराने विश्वेश्वरय्या व्यापार प्रोत्साहन केंद्र ( VTPC ) – २०११

Marathi

राज्य निर्यात एक्सलन्स पुरस्काराने विश्वेश्वरय्या व्यापार प्रोत्साहन केंद्र ( VTPC ) – २०१२

बागलकोटमधील गोदावरी बायोरिफायनरीजला सर्वोत्तम निर्यातीसाठी २०११-१२ मधील सोनेरी पारितोषिक मिळाले.

Category: